Hvad er en offerrolle?

Har du nogensinde følt at lige meget hvad du gjorde, var det ikke godt nok? Har du oplevet at du trak dig fra muligheder fordi du var bange for at fejle? Har du opdaget at du har store udfordringer ved at træffe beslutninger og tage valg? Har du taget dig selv i at tilsidesætte din integritet i håbet om at være mere ”likeable”?

Har du opdaget at du til tider lægger ansvaret fra dig og håber at andre fortæller dig hvad du skal gøre? Bruger du tid og ressourcer på at bekymre dig om hvad andre tænker om mener om dig?

Hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af ovenstående sætninger så er den dårlige nyhed, at du ligesom jeg og millioner af andre mennesker har været (eller er) havnet i en følelsesmæssig eller mental offerrolle!

Vidste du at en offerrolle opstår når vi stopper med at tage ansvar for det vi tænker, føler, oplever og handler på. 

 
Offerrolle, arketype 1 redderen

De mentale og følelsesmæssige offerroller

De mentale og følelsesmæssige offerroller er strukturer i vores mentalitet, i vores følelsesmæssige mønstre og i vores handlinger og adfærd, som (afhængigt af den pågældende offerrolle arketype) søger at komme til udtryk, både i vores privatliv såvel som i vores professionelle virke. Offerrollen opstår når vi ikke ikke tager ansvar for det vi tænker, føler og gør.

Dit liv - dit ansvar

De mentale og følelsesmæssige offerroller handler først og fremmest om hvordan vi håndterer og navigerer i vores tanker og følelser. Det virker måske ved første øjekast banalt, ikke desto mindre er det, af største vigtighed at vi er i stand til at være i og håndtere vores indre verden. Det der foregår i vores indre vil altid manifestere sig i vores ydre verden.

Offerrollen tilskynder os at udsætte, lave oversprings-handlinger og undgå selvansvar. I min optik handler offerrollen, set fra et metaperspektiv, om hvilken tilgang vi har til selve livet.

Tror du på at livet bliver gjort mod dig eller for dig?

Når noget er svært, udfordrende eller direkte ubehageligt, leder du så efter mening og læring eller efter den, dem eller dét du kan kaste skylden på?

I offerrollen fralægger vi os vores selvansvar og bruger vores energi på at forsvare hvorfor det er synd for os at “noget” skete. Og når vi har travlt med at pege fingre af andre, afbryder vi kontakten med os selv og vender blikket udad istedet for indad. Når vi undgår kontakten til og med os selv, vil det være nærmest umuligt at opfylde de behov der løbende opstår i os og det giver endnu mere energi til en aktivering af en af de 7 offerroller som jeg har defineret.

 

Dine erfaringer, din opvækst og dine traumer bestemmer din offerrolle arketype

Ordet “arketype” har græsk oprindelse og kommer fra ordet arche, som betyder begyndelse eller oprindelse, den første og typos, som betyder model, mønster eller type. At noget er arketypisk betyder, at det er noget almen menneskeligt. Man kan sige, at det er det første eller oprindelige mønster, hvorfra alle andre mønstre stammer. Det er altså en slags illustration eller blueprint. I denne sammenhæng er der tale om menneskelige offerrolle arketyper, der hver især indeholder forskellige mønstre for tanker, følelser og adfærd.

Arketyper kan måske bedst sammenlignes med instinkter, fordi de aktiveres og deaktiveres afhængigt at situationen vi befinder os i. Når offerrolle arketypen aktiveres påvirkes dine tanker, dine følelser, dine handlinger og din adfærd. Arketypen er altså ikke styrende hele tiden og du kan derfor sagtens opleve at være fuldstændig i harmoni og flow i din karriere, og samtidig have store udfordringer i dit kærlighedsliv.
At havne i en offerrolle, sker for de fleste mennesker mange gange i deres liv, da de færreste af os kan møde alle livets udfordringer i zen-mode med lethed og accept. Udfordringen ved offerrollerne er at de kan tage overhånd i vores liv og frarøve os energi, livsglæde og tillid.