Emotionel intelligens er nøglen til at forstå og regulere vores egne følelser samt forstå og reagere på andres følelser. Videnskaben viser, at høj emotionel intelligens er direkte knyttet til forbedret jobpræstation, stærkere relationer og generelt velvære. 🧠💪🤝

Næste hold starter August 2024.

Emotionel Intelligens vinder indpas i den kollektive bevidsthed. Med god grund. At arbejde med og forstå vigtigheden af vores følelser, emotioner og følelsesmæssige DNA er en mangelvare. Emolog Practitioner uddannelsen arbejder i dybden med din emotionelle intelligens og din indre visdom og giver dig samtidig redskaberne og fagligheden til at facilitere emotionel udvikling og forandring i andre mennesker. 

Forskningen inden for emotionel intelligens påviser hvordan følelser kan påvirke vores fysiske sundhed. Forskning har fundet, at negative følelser som angst og depression kan have negative virkninger på vores helbred, mens positive følelser som glæde og taknemmelighed kan have positive virkninger.

I en verden, hvor følelser og emotionel intelligens er i stigende efterspørgsel, giver vores Emolog Practitioner uddannelse dig muligheden for at dykke dybere ned i din emotionelle intelligens og indre visdom. Samtidig rustes du med de nødvendige værktøjer og kompetencer til at guide andre gennem emotionel udvikling og forandring.

📚💼💡

Bliv en leder inden for følelsesmæssig intelligens med vores uddannelse og oplev en positiv indvirkning på både din karriere og dine personlige relationer.

Som Emolog Practitioner har du redskaber til at behandle og facilitere transformation for mennesker med almenpsykologiske problemstillinger såsom:

 ✔️ Selvværdsproblemer 
✔️ Stress
✔️ Sorg & krise
✔️ Vrede
✔️ Udbrændthed
✔️Undertrykte følelser 
✔️ Problemer i parforholdet 
✔️ Perfektionsime
✔️ Jalousi
✔️Konflikt i relationer
✔️ Svære livsvalg
✔️ Karriere

Du kan bruge din nye uddannelse til det der kalder allermest på dit hjerte og din opmærksomhed. Efter uddannelsen vil du have en høj faglighed og stor værktøjskasse inden for følelser, mental sundhed og emotionel intelligens ,

Du kan også bruge uddannelsen til:

✔️At blive en tryg og empatisk leder for dit team

✔️Udbygge din faglige værktøjskasse

✔️Have klienter i forløb

✔️Facilitere et gruppeforløb 

✔️Afholde kurser og events 

✔️Facilitere online forløb 

✔️Holde foredrag

✔️Lave workshop

✔️Arbejde med dig selv og din udvikling som menneske
✔️Blive en bedre forældre

Emolog Practitioner Uddannelsen er designet til at...

…hjælpe dig med at udvikle din evne til at forstå og regulere dine egne følelser samt forstå og interagere med andre på en følelsesmæssig intelligent måde. Gennem uddannelsen vil du lære teknikker og metoder, til at udvikle din selvbevidsthed, selvregulering, empati og sociale færdigheder.

Efter uddannelsen kan du hjælpe dig selv og andre med:

✅ At forstå, afkode og navigere i egne følelser. 

✅ At regulere følelser. (selvregulering)

✅ At aflæse andre menneskers udfordringer og guide dem i deres helings og udviklingsproces.

✅ At lande i kroppen og mærke dine behov

✅ At skabe et stærkt mindset og fremme mental sundhed. 

✅ At mærke og sætte grænser

✅ At arbejde med emotionel intelligens ud fra dem Emografiske pskykologiske model.

Elev spotlight

Emografisk coachuddannelse

Josefine på hendes eksamensdag med underviser, Signe Neslein. Et års intensiv rejse og udvikling afsluttes på bedste vis med et yderst velfortjent 10 tal fra ekstern censor. 

Nyt hold opstart d. 29 August 2024
Undervisning torsdage i tidsrummet kl. 10.00 – 15.30 

5 undervisningsmoduler

Fysisk undervisning hver torsdag kl. 10.00 - 15.30 i storkøbenhavn. Uddannelsen løber over 6 måneder og afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen og certificering.

Du skal igennem 100 timers undervisning på uddannelsen.

Kompendium

Du modtager materiale forud for hvert modul eller på selve modulet afhængigt af modulets indhold. Undervisningsdagene indeholder både teori, øvelser, bevægelse og færdighedstræning med klienter.

Egenterapi

For at kunne gå til eksamen skal du have gennemført minumun 10 timers egenterapi i løbet af uddannelsens løbetid. Der gives specielpris til elever på uddannelsen. Egenterapi betales særskilt fra uddannelsesprisen.

Øvegruppe

Eleverne opfordres til at danne øvegruppe(r) hvor man kan hjælpe hinanden med at træne og øve, både det faglige og den praktiske udførsel. Det kan aftales med assisterende undervisere at de vejleder i øvegruppen.

Videomateriale

Du vil undervejs i uddannelsen få adgang til træningsvideoer, der kan styrke din faglighed og praktiske færdigheder.

Eksamen

Eksamen afholdes d.22 Februar 2025
.Til eksamen skal eleverne igennem en skriftlig, praktisk og mundtlig prøve. Eksamen betales kontant på dagen og koster kr. 2.300,-

Modul 1: Emotioner, følelser & følelsesmæssige tilstande.

Langt de fleste mennesker ved, at de har følelser, men det er de færreste, der kan forklare, hvad de føler, og hvorfor de netop føler dette. Mange af os har svært ved at konkretisere, hvordan en følelse egentlig opstår, og hvordan vi kan bruge den præcise følelse til vores fordel. Endnu færre ved, hvordan man arbejder med sine følelser i stedet for at modarbejde dem.

De fleste af os er blevet indoktrineret til at overhøre, undertrykke eller negligere egne (og andres) følelser gennem vores opvækst. Nogle har lært, at følelser er en svaghed, mens andre har lært at lade sig styre af deres følelser til en sådan grad, at logikken udelukkes. Ingen af disse ekstreme tilgange er en sund måde at håndtere sine følelser på.

Vi dykker dybt ned i forskellene mellem emotioner, følelser og følelsesmæssige tilstande. Du lærer, hvordan disse forskellige aspekter af vores følelsesliv interagerer og påvirker hinanden.

Gennem udforskning og refleksion vil vi undersøge, hvad vores følelser forsøger at fortælle os. Hver følelse bærer et budskab, og du vil lære at lytte til og forstå disse signaler.

I stedet for at betragte følelser som forhindringer, lærer du at bruge dem som værdifulde ressourcer. Vi vil træne i teknikker, der hjælper dig med at arbejde med dine følelser og bruge dem til personlig vækst og udvikling.

Du vil få konkrete værktøjer til at håndtere dine følelser på en sund og effektiv måde. Vi vil diskutere strategier for følelsesmæssig regulering og lære, hvordan man kan navigere gennem komplekse følelsesmæssige landskaber.

Modul 2: Tilknytning & de 4 tilknytningsstile

I dette modul dykker vi dybt ned i forståelsen af tilknytning og dens afgørende rolle i vores liv. Tilknytningsteorien, udviklet af psykologen John Bowlby, er grundlaget for vores undersøgelse af, hvordan tidlige tilknytninger påvirker vores følelsesmæssige og relationelle udvikling.

Hvad vil du lære i Modul 2: Tilknytning?

Grundlæggende Tilknytningsteori: Du vil få en dybdegående forståelse af tilknytningsteoriens grundprincipper, inklusive de forskellige tilknytningsstile som sikker, undgående, ambivalent og desorganiseret tilknytning.

Tidlige Tilknytningsmønstre: Vi udforsker, hvordan vores tidlige tilknytningsoplevelser med forældre eller primære omsorgspersoner former vores adfærd og følelsesmæssige reaktioner i voksenlivet.

Tilknytning og Relationer: Du vil lære, hvordan tilknytningsmønstre påvirker vores evne til at danne og opretholde sunde relationer i voksenlivet, både personligt og professionelt.

Identifikation af Tilknytningsmønstre: Gennem praktiske øvelser og refleksion vil du lære at identificere dine egne og andres tilknytningsmønstre, hvilket kan hjælpe dig med at forstå og forbedre dine relationer.

Strategier til at Forbedre Tilknytning: Vi vil diskutere og praktisere strategier til at ændre usunde tilknytningsmønstre og fremme mere sikre og sunde relationer.

Modul 3: Dit personlige emotionelle lederskab.

Personligt lederskab i et psykologisk perspektiv indebærer at forstå og udvikle evnen til at lede sig selv effektivt, før man kan lede andre. Dette modul fokuserer på en række psykologiske aspekter og færdigheder, der danner fundamentet for følelsesmæssig intelligens, herunder selvbevidsthed, selvregulering, empati, sociale færdigheder og emotionel intelligent kommunikation.

Du lærer at blive opmærksom på dine egne værdier, styrker, svagheder, overbevisninger og følelser. Dette kræver dyb selvrefleksion og ærlighed over for dig selv. Ved at forstå dine egne indre processer bedre, kan du træffe mere bevidste og meningsfulde valg i dit liv.

Vi udforsker evnen til at styre dine egne impulser, følelser og adfærd. Dette indebærer teknikker til at håndtere stress, modstå fristelser og udvise selvkontrol. Du vil lære at navigere gennem udfordringer med ro og stabilitet, hvilket styrker din evne til at agere hensigtsmæssigt i pressede situationer.

Du lærer at kommunikere med emotionel intelligens, hvilket indebærer at udtrykke dine følelser klart og empatisk samt at lytte aktivt til andres følelser og behov. Vi vil træne teknikker til at forbedre din evne til at føre dybe og meningsfulde samtaler, der fremmer forståelse og samarbejde

Gennem dette modul vil du opdage og styrke dit personlige emotionelle lederskab, hvilket giver dig redskaberne til at navigere livet med større indsigt, ansvar og empati. Udforsk dine indre ressourcer, lær at lede dig selv og kommuniker med emotionel intelligens for at skabe et mere tilfredsstillende og balanceret liv.

Modul 4: Emografiske teknikker og metoder til behandling

I dette modul introduceres du til Emografi, en innovativ terapeutisk tilgang, der kombinerer psykologi, følelsesmæssig intelligens, matematik og spiritualitet for at skabe en holistisk retning inden for coaching og terapi. 

Du lærer om grundprincipperne i Emografi, som er læren om emotioner, følelser og følelsesmæssige tilstande. Vi udforsker, hvordan Emografi sammensmelter forskellige terapeutiske metoder for at skabe en overordnet effektiv tilgang.

En central del af emografisk behandling er Bodydynamics, som er en sammensmeltning af samtale terapi og kropslig bevægelse. Kroppen og kropskontakten spiller en afgørende rolle i bearbejdningen af følelsesmæssige traumer, problematikker og fastlåste mønstre, da kroppen ofte afslører, hvad sproget udelader.

Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang, der fokuserer på synkroniciteten mellem tanker, emotioner, følelser og krop. Du lærer, hvordan man skaber vedvarende forandringer ved at integrere kropslige reaktioner i den terapeutiske proces.

Modul 5: Parforhold & relationer

Parforhold og relationer er fundamentale aspekter af vores liv, som har en dyb indvirkning på vores følelsesmæssige velvære og livskvalitet. I dette modul vil vi fokusere på, hvordan følelsesmæssig intelligens kan styrke og forbedre dine relationer. Vi vil dykke ned i de psykologiske og emotionelle mekanismer, der understøtter sunde og bæredygtige relationer.

Lær at anvende emotionel intelligent kommunikation for at forbedre dine relationer. Du vil få værktøjer til at udtrykke dine følelser klart og empatisk samt til at lytte aktivt til andres følelser og behov.

Vi fokuserer på teknikker til effektiv konflikthåndtering, der fremmer forståelse og samarbejde. Du lærer at navigere gennem konflikter på en måde, der styrker relationen snarere end at skade den.

Udforsk hvordan forskellige tilknytningsmønstre påvirker dine relationer. Vi vil arbejde med at identificere dine egne og andres tilknytningsstile og udvikle strategier til at skabe mere sikre og støttende relationer.

Dyk ned i begrebet emotionel intimitet og forstå, hvordan du kan skabe dybere og mere meningsfulde forbindelser med dine nærmeste. Vi vil arbejde med teknikker til at fremme følelsesmæssig nærhed og sårbarhed.

Dette modul vil give dig de nødvendige værktøjer og indsigter til at navigere og forbedre dine relationer gennem hele livet. Ved at anvende følelsesmæssig intelligens i dine interaktioner vil du kunne opbygge stærkere, sundere og mere tilfredsstillende relationer på tværs af alle områder i dit liv.

Eksamen og certificering.

Eksamen for Emolog Practitioner-uddannelsen er designet til at vurdere din forståelse og anvendelse af de færdigheder og viden, du har opnået gennem hele uddannelsen. Eksamen består af tre dele: en skriftlig prøve, en mundtlig prøve og en praktisk vurdering.

Skriftlig Prøve:
Den skriftlige prøve tester din teoretiske viden om de emner, der er dækket i uddannelsen. Dette inkluderer forståelse af emotioner, tilknytning, personligt lederskab, emografisk behandling og relationer. Du vil blive bedt om at besvare spørgsmål, der vurderer din evne til at forklare og analysere centrale begreber og teorier.

Mundtlig Prøve:
Den mundtlige prøve giver dig mulighed for at demonstrere din evne til at kommunikere din viden klart og præcist. Du vil blive bedt om at præsentere og diskutere specifikke emner eller case-studier fra uddannelsen. Dette vil inkludere din evne til at anvende emotionel intelligent kommunikation og forklare komplekse koncepter på en forståelig måde.

Den praktiske vurdering er designet til at teste dine færdigheder i en reel kontekst. Du vil blive bedt om at gennemføre en session, hvor du anvender teknikker fra emografisk behandling og coaching. Dette kan inkludere arbejde med kropslig bevægelse (Bodydynamics), aflæsning og omprogrammering af følelsesmæssige tilstande ved hjælp af Emotionel State Model, samt anvendelse af din evne til at skabe en stærk terapeutisk alliance med klienten. Din evne til at udvise empati, selvregulering og lederskab i det terapeutiske rum vil blive nøje vurderet.

Eksamen afholdes i Februar 2025.

Mød dine undervisere

Signe Neslein

Signe Neslein

Signe Neslein er stifter af Emolog Practitioner uddannelsen, som hun driver og udvikler sammen med Denise Linders.
Signe er uddannet Emografisk Psykoterapeut, Mastercoach & Emolog og har igennem de sidste 10+ år undervist, vejledet og faciliteret selvudvikling. 

Denise Linders

Denise Linders

Denise er uddannet Sygeplejerske, Emografisk Coach og er igang med en overbygning som Psykoterapeut. Sammen med Signe, står Denise for undervisningen på Emolog Practitoner & EQ Mentor uddannelsen. 

Christian Ølsted

Uddannelsen hos Signe har forandret mit liv, både privat og professionelt. Jeg tog uddannelsen for at udvikle mig og jeg endte med at skifte min karriere som håndværker ud med en ny start som coach. At få lov til at hjælpe andre mennesker hver eneste dag, er en af de største gaver i mit liv. Uddannelsen gav mig retning, indsigt og mod til at følge mit hjerte frem for mit hoved. 

Christian Ølsted

Emolog Practitioner

Løsning 1: Engangsbetaling

Emolog Practitioner uddannelse
kr 28.000
  • Du kan vælge at betale hele beløbet ved tilmelding og spare kr. 2.000,-
  • Eksamen er ikke inkluderet i prisen, da den betales på dagen for eksamen.

Løsning 2: Ratebetaling

Emolog Practitioner uddannelse
kr 5.000
Månedligt
  • Prisen for uddannelsen ved ratebetaling er kr. 30.000.
  • Der betales kr. 5.000 i 6 rater. Første rate faktureres ved tilmelding til uddannelsen.
  • Eksamen er ikke inkluderet i prisen, da den betales på dagen for eksamen.
Popular
Emolog Practitioner uddannelse

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at booke en gratis afklaringssamtale og høre mere om uddannelsen.