Dine følelser indeholder visdom og livskraft

Hvad er følelser

Den Emografiske chart eller Emoskopet (som det også kaldes) er et selvudviklings værktøj som bygger på matematik, psykologi og spiritualitet.  
Emografien og den Emografiske chart, er kanaliseret i 2003/2004 af Nichlas Farup og er siden kun blevet mere omfattende. En filosofi og psykologisk model som fortsat udvikler sig og bliver mere og mere omfattende. Det interessante fra mit perspektiv og forhåbentlig til dit, er at Emografien inviterer den enkelte til at tage magten over dem selv tilbage og finde frihed i deres indre, uden at skulle terapeutiseres fra nu af og til verdens ende.

Emografien er et holistisk system hvis fundament er matematik, psykologi og spiritualitet.

Personligt er jeg vild med at det både præsentere det spirituelle aspekt og psykologisk viden og evidens. Systemet er bygget op omkring menneskers følelsesmæssige intelligens.
Emoskopet kortlægger dine nuværende talenter, færdigheder og dit potentiale og kan vise dig hvordan du bliver mere dig – hele dig.

Du får også indsigt i hvordan du er designet til at agerer i livet og hvilke blokeringer eller gaver der ligger i den konditionering du har fået gennem din opvækst.

Emoskopet viser dig, hvordan dit indre vejledningssystem fungerer og giver dig praktiske teknikker til at træffe beslutninger, der i høj grad kan forbedre din oplevelse af livet.

Det viser dig også:

  • Hvor du er i dit liv, hvordan du er og hvor du er på vej hen. 
  • Hvilke følelsesmæssige kodninger, du har i forhold til kærlighed, karriere og selvrealisering  
  • Hvordan du på bedste vis navigerer i og håndterer de udfordringer der opstår I dit liv, uden at du bliver overvældet og drænet. 

Din emografiske chart kortlægger dine følelser

Emoskopet viser dig, hvordan dit indre vejledningssystem fungerer og giver dig praktiske teknikker til at træffe beslutninger, der i høj grad kan forbedre din oplevelse af livet.

"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder"

Daniel Goleman, amerikansk forfatter og psykolog