Vores skræddersyede erhvervscoaching forløb, er designet til at styrke dine ledelsesfærdigheder, forbedre din beslutningstagning og hjælpe dig med at udleve dit potentiale.

Et erhvervscoaching forløb hos os, berører både det personlig, det relationelle og det professionelle aspekt af dit liv. Som leder er du toneangivende for dit team, organisationen og/eller virksomhedens kunder, af samme årsag er det vigtigt at gribe din udvikling holistisk an og fokusere på det hele menneske. 

Din forståelse af dine egne kompetencer inden for følelsesmæssig intelligens er drivkraften bag dig som privatperson og dig som leder. Det er den intelligens, der omhandler vores intrapersonelle og interpersonelle færdigheder, der gør os i stand til at regulere os selv, lede andre og sætte os selv i andres sted. Evnen til at forstå og tackle både ens egne og andres følelser og adfærd, kan være helt afgørende for, om man rent faktisk er i stand til at få succes som den – ikke kun gode leder – men fremragende leder.

Hvilken ledelsesmæssig arketype er du?

-og hvilke udviklingspotentialer ligger der i dit unikke blueprint. 

“I mit arbejde som erhvervscoach, tager jeg udgangspunkt i den psykologiske model EMOLOGIC”.
Emologic er en følelsesmæssig intelligenssoftware, der måler individets eller temaets mentale sundhed og følelsesmæssige intelligens. 

Ved at tage vores ARKETYPETEST kan du få kortlagt dit EQ blueprint og få unik indsigt i dine udviklingspotentialer, som er fundamentet for dit ledelsesrum. 

Book en gratis afklaringssamtale

Hvordan kan erhvervscoaching hjælpe dig?

Ledere bruger erhvervscoaches af flere grunde:

  1. Personlig og faglig udvikling: Erhvervscoaching hjælper ledere med at identificere og udvikle deres styrker, færdigheder og ledelsespotentiale. Det giver mulighed for personlig vækst og professionel udvikling, hvilket kan føre til forbedret præstation og karriereudvikling.

  2. Skabe klarhed og perspektiv: En erhvervscoach kan hjælpe ledere med at opnå klarhed over deres mål, værdier og vision. Ved at skabe et rum for refleksion og dialog kan coachen hjælpe lederen med at opnå et bredere perspektiv og identificere handlingsplaner, der er i overensstemmelse med deres overordnede mål.

  3. Beslutningstagning: En erhvervscoach kan bistå ledere med at forbedre deres beslutningstagningsevner. Ved at udfordre og støtte lederen i at identificere alternative perspektiver og overveje konsekvenserne af deres handlinger kan en coach hjælpe med at træffe mere effektive og afbalancerede beslutninger.

  4. Ledelsesevner og relationer: Erhvervscoaching fokuserer ofte på udvikling af ledelsesfærdigheder og styrkelse af relationer på arbejdspladsen. En coach kan hjælpe med at forbedre kommunikationsevner, konfliktløsning og evnen til at motivere og engagere medarbejdere.

  5. Stresshåndtering og balance: Ledere står ofte over for store mængder ansvar og pres. En erhvervscoach kan hjælpe med at håndtere stress, opretholde balance mellem arbejde og privatliv og styrke evnen til at håndtere udfordrende situationer med ro og klarhed.

  6. Accountability og målopfølgning: En erhvervscoach fungerer som en pålidelig og støttende partner, der holder lederen ansvarlig for deres mål og forpligtelser. Ved at etablere strukturer og rutiner til målopfølgning kan en coach hjælpe lederen med at opnå bedre resultater og opfyldelse af deres mål.

Erhvervscoaching er blevet anerkendt som en effektiv måde for ledere at forbedre deres præstation, udvikle deres ledelsesfærdigheder og opnå større succes på arbejdet og i deres karriere. Det giver en skræddersyet og fortrolig støtte, der kan have en betydelig indvirkning på lederens personlige og professionelle vækst.

What Our Customers Have to Say

Vælg det forløb der passer bedst til dig...

The #1 Life Coach In The Universe!

(Visited 9 times, 1 visits today)